Het Medisch Ondersteunings Team is in te zetten bij uiteenlopende zaken. Daarbij kan gedacht worden aan evenementen, ontruimingsoefeningen, brandweerwedstrijden.

Evenementen

Het Medisch Ondersteuningsteam voldoet aan de normering zoals omschreven in de Veldnorm Evenementenzorg. Hierbij kan zowel zorg op BLS, BLS+ als ALS zorg geboden worden.

Ontruimingsoefeningen

Het Medisch Ondersteuningsteam kan uw organisatieondersteunen bij het houden van realistische ontruimingsoefeningen door het leveren van Lotus-slachtoffers maar ook mensen die de overdracht simuleren naar de professionele zorginstanties zoals Ambulance.

Brandweerwedstrijden

Het Medisch ondersteuningsteam kan regionale brandweerwedstrijden ondersteunen door als partner op te treden in de overdracht tussen Brandweer en Ambulance dienst. Dit geheel conform de laatste richtlijnen omtrent overdracht op basis van SBAR methodiek.