De stichting is opgericht in 2016 door een groep goed opgeleide EHBO-ers die voorheen onderdeel van het SIGMA (Snel Inzetbare Groep Medische Assistentie) waren.

Begeleid door een Trauma arts maakt dat onze vrijwilligers periodiek getoetst worden op hun vaardigheden en daardoor zijn we in staat om BLS, BLS+ en ALS-assisterende hulpverlening te bieden op evenementen en bij calamiteiten. Zorg tijdens evenementen vindt geheel in lijn met de veldnorm Evenementen plaats.

Met onze eigen materialen kunnen we een geheel verwarmde en/of gekoelde behandelpost inrichten om zorg te dragen voor hen die hulpvragende zijn voor medische zorg. In de behandelpost is plaats voor maximaal 8 liggende behandelplaatsen.